POLS Netwerk
 
(Advertentie)
(Advertentie)
POLS Netwerk plaatst cookies. Wat zijn dat?

POLS Netwerk maakt op haar websites gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op je computer wordt opgeslagen. Ze zorgen er bijvoorbeeld  voor dat je wordt herkend als je de volgende keer weer de website bezoekt, maar ze kunnen ook informatie bevatten over de browser of de taal.

Door de cookies van uw browser te verwijderen en opnieuw naar onze website te gaan kunt u eerder gemaakte keuzes bij de acceptatie van de cookies ongedaan maken.

 

POLS Network uses cookies on its websites. A cookie is a small file that is sent along with pages from this website and is stored on your computer by your browser. For example, they ensure that you are recognized the next time you visit the website, but they can also contain information about the browser or language.

1. Functionele cookies. Deze cookies zijn nodig om Yurls goed te laten werken. 
2. Cookies die niet noodzakelijk zijn voor een juiste werking. Voor deze cookies is toestemming nodig. Een voorbeeld zijn de ‘tracking cookies’ die gebruikt worden voor websitestatistieken.

 

Je kunt cookies uitzetten via je browser, maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten. Je kunt reeds geplaatste cookies ook verwijderen. Raadpleeg hiervoor de handleiding van je browser. Eerder gemaakte privacy keuzes kunnen ongedaan worden gemaakt door in de footer te klikken op 'Privacy keuzes aanpassen'.

 

1. Functional cookies. These cookies are required for Yurls to work properly.

2. Cookies that are not necessary for correct operation. Permission is required for these cookies. An example is the "tracking cookies" that are used for website statistics.

 

You can disable cookies through your browser, but this can negatively affect the functioning of our website. You can also delete already placed cookies. Consult the manual of your browser for this.

Previously made privacy choices can also be undone by clicking on 'Adjust privacy choices' in the footer.

(Advertentie)
(Advertentie)

 

POLS Netwerk gebruikt beide soorten cookies. Functionele cookies zijn bijvoorbeeld cookies die er voor zorgen dat je wachtwoord en voorkeuren worden onthouden.

POLS Netwerk gebruikt ook tracking cookies. Wij plaatsen cookies op je computer om te voorkomen dat je een bepaalde advertentie te vaak te zien krijgt en om het aantal keren dat een advertentie wordt weergegeven te registreren.

Zij onthouden dat u een website heeft bezocht. Deze informatie wordt gedeeld met andere organisaties zoals adverteerders.

Tevens gebruiken we cookies bij de keuze van het advertentie-aanbod op de websites van POLS Netwerk. 

 

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

 

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

 

POLS Network uses both types of cookies. Functional cookies are, for example, cookies that ensure that your password and preferences are remembered.

 

POLS Network also uses tracking cookies. We place cookies on your computer to prevent you from seeing a certain advertisement too often and to record the number of times an advertisement is displayed.

 

They remember that you have visited a website. This information is shared with other organizations such as advertisers.

 

We also use cookies when choosing the advertising offer on the websites of POLS Network.

 

 

A cookie from the American company Google is placed via our website as part of the "Analytics" service. We use this service to keep track of and get reports on how visitors use the website. Google may provide this information to third parties if Google is legally required to do so, or insofar as third parties process the information on Google's behalf. We have no influence on this.

 

The information that Google collects is made anonymous as much as possible. Your IP address is explicitly not given. The information is transferred to and stored by Google on servers in the United States.

 

(Advertentie)

Er worden  op de website van Yurls soms cookies geplaatst van andere partijen. Het gaat om cookies van bijvoorbeeld Facebook enTwitter en andere sociale media.  Informatie wordt meestal pas verzameld op het moment dat je de desbetreffende knop indrukt. De voorwaarden van genoemde diensten zijn dan van toepassing.

 

Cookies from other parties are sometimes placed on the Yurls website. This concerns cookies from, for example, Facebook and Twitter and other social media. Information is usually only collected when you press the relevant button. The conditions of the aforementioned services then apply.

Hoe kan ik mijn privacy keuzes ongedaan maken?

Je privacy keuzes kun je ongedaan maken door op een link te klikken, onderaan de meeste websites van POLS Netwerk. 

Previously made privacy choices can be undone by clicking on 'Adjust privacy choices' in the footer.

All inquiries concerning POLS Netwerk websites may be sent to:
Vragen over alle websites van POLS Netwerk kunnen worden gestuurd naar:

POLS Netwerk
Voorhuis 79
9205BD Drachten
Nederland

(Advertentie)